Persoonlijk verbonden, sociaal bewogen en internationaal betrokken, dat zijn alle ruim
100.000 leden van Inner Wheel. Met clubs in meer dan 100 landen verdeeld over 5
continenten. Wij zijn er voor elkaar, maar zeker ook voor anderen. Dat zie je terug in onze
projecten en activiteiten.

Inner Wheel is wereldwijd actief in meer dan 100 landen en hiermee één van de grootst opererende serviceclubs die er momenteel is. International Inner Wheel is een NGO en heeft een Consultatieve Status binnen de Verenigde Naties.
In Nederland telt Inner Wheel momenteel ruim 2300 leden die actief zijn binnen vierenzeventig clubs in een drietal districten. Inner Wheel bestaat uit een netwerk van enthousiaste ondernemende leden. Hiermee beoogt Inner Wheel  een afspiegeling te zijn van de samenleving waarbij de mix van jong en oud elkaar inspireert en vernieuwing niet uit het oog wordt verloren.

Doelstellingen
Het motto van Inner Wheel is: “Een serviceclub wereldwijd, die staat voor het werven van fondsen, vriendschap en internationale contacten.”

Inner Wheel stelt zich ten doel

  • het bevorderen van vriendschap
  • het stimuleren van persoonlijke bereidheid tot helpen
  • het bevorderen van internationale contacten


Kracht van Inner Wheel

  • ontmoetingen buiten je kring van privé en werk
  • netwerken op nationaal en internationaal niveau
  • duurzaam gericht investeren in projecten
  • maatschappelijk verantwoord betrokken
  • sluiten van vriendschappen
  • krachtenbundeling van leden nationaal en internationaal, maakt het substantiële verschil in het bieden van grenzeloze hulp


Historie
Serviceclub Inner Wheel Nederland is opgericht in 1949 en maakt deel uit van Inner Wheel International.

Organisatie
De clubs zijn autonoom en organisatorisch ingedeeld in drie districten, die door hun presidenten vertegenwoordigd worden in het Landelijk Bestuur. De bestuursleden hebben zitting voor maximaal drie jaar. Iedere club kiest jaarlijks haar bestuur dat maandelijks bijeenkomsten organiseert en zorg draagt voor ledenwerving. 

Service
Op clubniveau zijn de leden van Inner Wheel actief met uiteenlopende fundraisingprojecten en de clubs ondersteunen samen jaarlijks een nationaal en/of internationaal project.

Bijeenkomsten
De clubs komen eenmaal per maand bijeen. Bijeenkomsten vinden plaats bij een van de leden thuis of in een openbare gelegenheid. Een Inner Wheel middag of -avond bestaat uit een vergadergedeelte gevolgd door een lezing of andere activiteit. Tevens worden er excursies georganiseerd maar ook bijeenkomsten met een informeel karakter waarbij partners of het hele gezin worden uitgenodigd.
Het bestuur van Inner Wheel Nederland belegt minimaal één keer per jaar een algemene ledenvergadering. Regelmatig vinden er zgn. Intercity- en Interlandmeetings plaats.