Bestuur

President:Rietje Vulink / Anja Tietema
Vice-president:    —
Past-president:Judith Kaper
Secretaris:Hetty Schreuder
Penningmeester:Thekla van de Wiel
Lid   —
 Vaste afgevaardigde:Thea Wierda / Anja Tietema
Contactpersoon JHS: Marianne Rubbens

Clubhuis

Onze bijeenkomsten zijn elke 4e dinsdag van de maand, uitgezonderd de vakanties in het Odd Fellows gebouw aan De Ketting 6 te Dronten. Van 19.30-22.00. Inloop vanaf 19.15