Goede Doelen

Elk jaar kiezen de leden van de club nieuwe goede doelen waarvoor in het lopende clubjaar geld wordt ingezameld. Dit doen wij door het verkopen van Kerstbroden voor de feestdagen, verkoop van vogeltaarten en door het organiseren van diverse evenementen.

Inner Wheel Dronten steunt in 2022-2023 de volgende doelen

www.spgf.nl Stichting Paardrijden Gehandicapten Flevoland

www.blijfgroep.nl Tegen huiselijk geweld

www.hartvoorvrouwen.nl Nationaal Service Project Inner Wheel

________________________________________________________________________________

 

Inner Wheel Dronten steunde in 2021-2022

Beleeftuin Drakesteijn, Stichting Jelte

Stichting Jelte is van plan een beleeftuin Drakesteijn aan te leggen, waar kinderen en volwassenen met een beperking een streepje voor hebben. De beleeftuin is volledig rolstoel-toegankelijk en aangepast voor een magisch dagje uit in onze fantastische Flevopolder. Klik voor meer informatie

Stichting Langs de Zijlijn 

In Nederland wordt elk jaar bij ongeveer 86.000 mensen kanker vastgesteld en worden ongeveer 9.000 gezinnen met thuiswonende kinderen met kanker in het gezin getroffen. Voor hen is er vaak geen of slechte opvang. Langs de Zijlijn pleit ervoor dat er in een vroegtijdig stadium ook aandacht is voor de kinderen. Dat kinderen gezien, gehoord en ondersteund kunnen worden, op het moment dat de vader of moeder getroffen is door kanker. Klik voor meer informatie

Hart voor Vrouwen Nationaal Service Project

Per dag overlijden in Nederland meer vrouwen dan mannen aan hart- en vaatziekten. Innerwheel heeft dit als landelijk Goed Doel gekozen. Klik voor meer informatie