Goede Doelen

Elk jaar kiezen de leden van de club een nieuw goed doel waarvoor in het lopende clubjaar geld wordt ingezameld. Dit doen wij door hetverkopen van Kerstbroden voor de feestdagen, vogeltaarten en door het organiseren van diverse evenementen.

Inner Wheel Dronten steunt in 2020-2021

Stichting Langs de Zijlijn 

In Nederland wordt elk jaar bij ongeveer 86.000 mensen kanker vastgesteld en worden ongeveer 9.000 gezinnen met thuiswonende kinderen met kanker in het gezin getroffen.

Voor hen is er vaak geen of slechte opvang. Langs de Zijlijn pleit ervoor dat er in een vroegtijdig stadium ook aandacht is voor de kinderen. Dat kinderen gezien, gehoord en ondersteund kunnen worden, op het moment dat de vader of moeder getroffen is door kanker.

Een van de belangrijke activiteiten van de stichting is de organisatie van de landelijke dag. Een dag waarop aandacht gevraagd wordt voor de impact van kanker in een gezin én een dag waarop de kinderen op een leuke manier centraal staan.

Langs de zijlijn heeft contacten met o.a. de Universiteit van Utrecht, Kinderombudsman, ziekenhuizen, gemeente Dronten en hulporganisaties.

www.langsdezijlijn.com